درباره شهرداری منطقه سه

درباره شهرداری منطقه سه

منطقه سه شهرداری با ساختمانی به وسعت حدود 2000 مترمربع واقع در بلوار دانشجو ، بلوار ابوالقاسم رشتی ، بلوار فردوسی که با 110 نفر پرسنل در واحدهای امانی و اداری مشغول خدمت رسانی به شهروندان آن منطقه می باشد .محدوده شهرداری منطقه سه یزد با وسعتی بالغ بر 5451 هکتار دارای 100 خیابان و 26 بلوار می باشد . محدوده این شهرداری مناطق مختلفی از شهر نظیر ناحیه آزادشهر ، منطقه قاسم آباد ، سیلو ، صفائیه ، شهرک رزمندگان ، شهرک دانشگاه ، کوی فیضیه  ، مهرآوران ، منطقه آذر یزدی و ... را شامل می شود .