دعوتنامه برگزاری مراسم عزاداری سالار شهیدان در خیمه گاه توسط شهرداری منطقه

دعوتنامه برگزاری مراسم عزاداری سالار شهیدان در خیمه گاه توسط شهرداری منطقه