رفع تصرف ملک توسط عوامل اجرائیات منطقه سه

رفع تصرف ملک توسط عوامل اجرائیات منطقه سه

به گزارش روابط عمومی منطقه سه، عوامل اجرائیات منطقه سه نسبت به اجرای رفع تصرف ملک متعلق به شهرداری واقع در بلوار انبیاء جنب پمپ بنزین مهرآوران اقدام نمودند. محمد علی دهقان مسئول واحد اجرائیات منطقه ضمن اعلام این خبر افزود: این  ملک که توسط افراد سود جو تصرف و حصارکشی شده بود پس از طی فرایند های قانونی واخذ حکم دادستانی در تاریخ هشتم اسفندماه  توسط عوامل اجرائیات منطقه وبا همکاری مامورین انتظامی مستقر در اداره پیشگیری از تخلفات و رفع سد معبر و با حضور معاونت خدمات شهری و واحد عمران منطقه نسبت به رفع تصرف و تخریب حصارکشی ملک مذکور اقدام و مصالح و ابزار کار جمع آوری گردید. محمدرضا حفیظی مدیر منطقه سه شهرداری یزد از جدیت و زحمات عوامل اجرایی تقدیر و تشکر نموده و این اقدام را گامی موثر در جلوگیری از تخلفات ساختمانی و اقدامات غیر قانونی مرتبط در سطح منطقه دانسته و خواستار تداوم و جدیت عوامل اجرائیات در این زمینه شد.