رفع تصرف وآزادسازی فضای سبز همراه با اجرای حکم تخریب

رفع تصرف وآزادسازی فضای سبز همراه با اجرای حکم تخریب

عوامل اجرائی منطقه سه با اجرای حکم تخریب نسبت به رفع تصرف وآزادسازی فضای سبز اقدام نمودند.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز بدون پروانه وخلاف ضوابط فنی و شهرسازی ، یک باب واحد تجاری که اقدام به تصرف قسمتی از فضای سبز جنب مسجد امام سجاد(ع) واقع در بلوار فلسطین و انجام ساخت وساز بدون مجوز برروی این محدوده نموده بود پس از قطعی شدن رأی کمیسیون ماده صد مبنی برقلع بنا ، در تاریخ سی ویکم تیرماه با حضورمامورین انتظامی وعوامل اجرائیات و اجرای احکام وعمران منطقه ضمن اجرای حکم تخریب وجمع آوری تیرچه بلوک وپرنمودن گود نسبت به رفع خطر وآزادسازی فضای سبز تصرف شده اقدام گردید.  محمدعلی دهقان مسئول اجرائیات منطقه  اظهار داشت : در راستای اجرای ضوابط شهر سازی و احیای حق و حقوقات شهر و شهرداری وهمچنین پیشگیری از تخلفات ساختمانی و ساخت وسازهای غیر مجاز برخورد قانونی لازم با متخلفان انجام خواهد شد.وی اظهار امیدواری نمود با اجرای احکام تخریب ساخت وسازهای غیر مجاز روند رو به کاهش را داشته باشد.