روح تازه در کالبد مدارس همزمان باشروع سال تحصیلی توسط شهرداری منطقه سه

روح تازه در کالبد مدارس همزمان باشروع سال تحصیلی توسط شهرداری منطقه سه

به گزارش روابط عمومی وبه نقل از منصوری مدیر منطقه سه، فعالیتهای ویژه ای جهت زیباسازی وایجاد فضای با طراوت وشاداب برای دانش آموزان در سال تحصیلی جدید انجام شد.

وی افزود :فعالیتها در شروع سال تحصیلی جدید در مدارس شامل رنگ آمیزی ، شستشو ، نخاله برداری وپاکسازی دیوارها ومعابر اطراف مدارس در سطح منطقه می باشد که باعث شادی ونشاط در مدارس و روحیه دانش آموزان شده است.