زيرسازی، نصب سنگ جدول و آسفالت باند غربی ادامه بلوار شهيد جوکار با صرف هزينه ای حدود 2.000.000.000 ريال انجام گرديد.

زيرسازی، نصب سنگ جدول و آسفالت باند غربی ادامه بلوار شهيد جوکار با صرف هزينه ای حدود 2.000.000.000 ريال انجام گرديد.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ،  عملیات زیرسازی و آسفالت قسمتی ازباند غربی ادامه بلوار شهید جوکار به مساحت 6000 متر مربع و صرف هزینه ای درحدود 2.000.000.000 ریال انجام گردیدکه هزینه های انجام شده شامل :  خاکبرداری ، بستر سازی ، مخلوط ریزی ، شفته ریزی و نصب سنگ جدول و آسفالت می باشد . ضمناً قابل ذکر است که هزینه آزاد سازی این قسمت از مسیر مبلغ 6.514.200.000 ریال بوده است .آقای مهندس کشفی پور مدیر منطقه سه شهرداری یزد اعلام نمود بخشی از بلوار شهید جوکار در منطقه خیر آباد حدفاصل قلعه و بلوار گلستان دارای طرح تعریض با عرض پنجاه متر می باشد که آزاد سازی مسیر واجرای کامل پروژه دردستور کار این شهرداری قراردارد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ( روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)