زیرسازی و آسفالت


( آسفالت و زیرسازی معابر زیر شش متر)

          کوچه حافظ ، جنب پل 17 شهریور ، 20 متری بهار                                                      543 مترمربع

          خیابان آذر یزدی ، کوچه بهاران ، بن بست 2 بهاران                                                   540 مترمربع

          خیابان آذر یزدی ، کوچه روبروی املاک بابائی ، کوچه لاله                                          796/5مترمربع

          خیابان کارتن سازی ، کوچه 39 ، کوچه اول سمت چپ ، بن بست دوم                         150 مترمربع

          خیابان کارتن سازی (معراج) بن بست 41                                                               60 مترمربع

          کوچه علمدار 2 ، داروپخش ، بن بست سهیل ، بلوار شهید صدوقی                             200 مترمربع

          بلوار آزادگان ، کوچه شماره 2 کوی فاطمیه ، بن بست اول سمت راست                       216 مترمربع

          خیابان آذر یزدی ، روبروی کوچه شهید علمدار ، جنب تعویض روغنی                            780 مترمربع

          بن بست روبروی مسجد حضرت ابوالفضل (ع) منشعب از کوچه شهید گاریزی آزادشهر     56 مترمربع

          کوچه شهید زارع گاریزی ، بن بست جنب مسجد حضرت ابوالفضل (ع)                         558 مترمربع

          کوچه 12 امام واقع در بلوار آیت ا... خامنه ای نرسیده به میدان امام علی (ع)               614/5مترمربع

      .         کوچه های زیر شش متر واقع در خیرآباد                                                               700 مترمربع

( آسفالت و زیرسازی معابر بالای شش متر)

          کوچه جنب ورززشگاه جانبازان ، مجتمع فرهنگی ورزشی جانباز بلوار آزادگان                 2280 مترمربع

          خیابان دوم اسکان 20 بلوار شهید دهقان و فرعی های آن                                         4238/20مترمربع

          کوچه 35 آزادگان و بن بست های آن                                                                       2150 مترمربع

          میدان همافر ، کوچه داروپخش ، کوچه شهید علمدار 2                                              885 مترمربع

          قاسم آباد خیابان طلوع ، کوچه 31 طلوع ، جنب موبایل پارسیان                                 700 مترمربع

          بلوار امیرکبیر ،کوچه جنب پمپ بنزین سیلو                                                             1050 مترمربع

          خیابان فروغ ، کوچه شماره 3 جنب پایگاه مقاومت                                                    2016 مترمربع

          بلوار شهید باهنر ، کوچه امیرالمومنین ، کوچه مهر                                                   340 مترمربع

          بلوار جانباز ، بعد از ورزشگاه شهید نصیری ، خیابان قائم ، کوچه هفتم                       800 مترمربع

          خیابان 16 متری مهدی واقع در خیرآباد شهرک امام رضا (ع)                                     8000 مترمربع

          کوچه یکم فروغ ، خیابان فروغ قاسم آباد                                                               1226 مترمربع

          خیابان 30 متری ضلع شمالی مجتمع آموزشی برازنده مقدم آزادشهر                        4800 مترمربع

          ضلع جنوبی خیابان برازنده مقدم آزادشهر                                                            2550 مترمربع

          خیابان 14 متری ضلع شرقی مجتمع برازنده مقدم آزادشهر                                     2215 مترمربع

       .      خیابان و معابر خاکی شهرک امام رضا (ع) خیرآباد                                                   7500 مترمربع