ساماندهی باغچه های سطح منطقه

ساماندهی باغچه های سطح منطقه

عملیات ساماندهی باغچه های سطح منطقه درحال انجام است.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات ساماندهی باغچه های سطح منطقه شامل درآوردن ریشه درختانی که از چندین سال قبل مانده ، جمع آوری فونداسیونها، جمع آوری نخاله ها و برداشت خاک اضافی ، حذف علف های هرز و پاکسازی موانع موجود در باغچه ها در سطح منطقه در حال انجام می باشد . عبدالعلی صداقتی معاونت خدمات شهری منطقه اظهارداشت در راستای ساماندهی ،آماده سازی و زیباسازی باغچه های سطح منطقه مقرر است هرگونه نابسامانی در باغچه ها رفع وبستر مناسب برای فضای سبز منطقه فراهم شود. ایشان هدف از اجرای این عملیات را علاوه بر زیبایی شهر ، تلطیف هوا و زدودن آلاینده های هوا بر شمرد.لازم به ذکر است اقدامات مذکور با هماهنگی و همکاری سازمان سیما منظر وفضای سبز شهری صورت می گیرد.