ساماندهی فاز دوم پارک ابوطالب

ساماندهی فاز دوم پارک ابوطالب

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، ساماندهی فاز دوم پارک ابوطالب واقع درمحدوده میدان فیضیه آغاز ودرحال انجام می باشد. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه محل تامین هزینه انجام عملیات اجرائی پروژه مذکور را از اعتبارات عمرانی منطقه عنوان و عملیات انجام این پروژه را شامل خاکبرداری ، خاکریزی ،شفته ریزی ، نماسازی با سنگ جاوید و... برشمرد. وی هدف از اجرای این پروژه را لزوم ایجاد فضای سبز جهت بهبود شرایط زیست محیطی، ارتقاء سلامت و فراهم نمودن محیط های شاداب برای تفریح و گذراندن اوقات فراغت شهروندان دانست . شایان ذکراست توسعه پارک مذکور در فازهای مختلف پیش بینی شده که با تأمین اعتبار لازم وانعقاد قرارداد در دستور کارواحد عمران قرار خواهدگرفت.