ساماندهی نوار سبز بلوار سعادت

ساماندهی نوار سبز بلوار سعادت

عملیات بازسازی واصلاح سنگ جدول فرسوده و پیاده روسازی نوار سبز بلوار سعادت در حال انجام می باشد.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه، در ادامه عملیات تعویض و مرمت سنگ جدول های منطقه سه ودر راستای ساماندهی نوار سبز بلوار سعادت واقع در شهرک رزمندگان ،عملیات بازسازی واصلاح سنگ جدول فرسوده نوار سبز مذکورآغاز ودرحال انجام می باشد.سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه در این خصوص گفت : عملیات انجام این پروژه که به طول یک کیلومتر وبا هدف زیبا سازی ونگهداری بهتر از فضای سبز و همچنین زیبا سازی منظر شهری درحال تکمیل است شامل تخریب سنگ جدول های فرسوده ، شفته ریزی ، خاکریزی ،تهیه وپخش شن نقلی ونصب سنگ جدول جدید وپیاده روسازی با  موزائیک استاندارد می باشد. ضمناً محل تامین هزینه این پروژه از محل اعتبارات عمرانی منطقه سه می باشد .