سیستمهای پیش ساخته

سیستمهای پیش ساخته

    امروزه بارشد جمعيت وافزايش وسعت جوامع شهرنشيني، احداث ساختمانها ي جديد در عرصه شهرسازي يكي از نيازهاي عمده جامعه بوده وبديهي است كه رفع اين نياز بدون استفاده از سيستمهاي نوين ساختماني وبدون در نظر گرفتن استانداردهاي بين المللي واستفاده از علم روزجهان ساخت وساز امري بديع وغيرممكن به نظر ميرسد از جمله سيستمهاي نوين ساختماني سيستم پانل هاي ساندويچي است

در دهه ي هشتاد ميلادي تحت عنوان پانل هاي ساندويچي به روش بتن پاشي در پاي كار به بازار جهاني معرفي شد ودر صنعت ساختمان مورد استفاده قرار گرفت.

در اين سيستم صفحات متشكل از پانل عايق حرارتي همراه با دو شبكه فلزي در طرفين عايق ،كه به وسيله ي مفتول هاي فولادي مورب به يكديگر متصل شده اند، يك شبكه فلزي سه بعدي را تشكيل ميدهد

اين قطعات پس از انتقال به محل احداث ساختمان، به يكديگر متصل واز دوطرف به انها بتن پاشيده مي شود.از تلفيق پانل وبتن سازه ساختمان حاصل مي شود

بتن مورد استفاده براي پاشيدن در طرفين قطعات، بايد از نوع ريز دانه وبارواني در حد مجاز باشد،تاعلاوه بر امكان پاشيده شدن به وسيله پمپ مقاومت لازم را نيز داشته باشد ضخامت بتن پاشيده شده در شرايط متعارف، در هر طرف ديوار در حدود پنج سانتيمتراست كه حدود دوونيم سانتيمتر  پوشش برروي شبكه فولادي ايجاد ميكند

بر اساس بررسي هاي انجام شده، قابليت احداث ساختمان تا دو طبقه، با استفاده از قطعات متداول اين سيستم وبارعايت اصولي وجود دارد

براي طبقات بيشتر، اين قطعات صرفا مي توانند نقش جداكننده عمودي داشته باشند ونقش سازه اي نخواهند داشت در نتيجه، لازم است با استفاده از اسكلت هاي بتني وفولادي ايستايي بخش هاي مختلف ساختمان تامين شود.

ابعاد قطعات توليد شده متفاوت است، اما معمولا به ابعاد 1*3متر توليد مي شوند.اين قطعات بسته به ميزان بار پيش بيني شده ونحوه استفاده در انواع متفاوتي توسط كارخانه هاي مختلف توليد مي شوند تفاوت مشخصات قطعات توليدي، غالبا در نوع وقطر فولاد مصرفي براي شبكه ها، اندازه چشمه هاي شبكه، ضخامت ديوار ونحوه قرارگيري واتصال ميلگردهاي مورب است

اجراي سقف با اين سيستم باپيچيدگي هايي از جمله سختي پاشيدن بتن به سطح زيرين، زياد بودن ضايعات بتن وخيز سقف هنگام اجرا، رو به رواست به همين علت، در بسياري موارد، سقفهاي ساختمان، به روش هاي ديگري مانند تيرچه بلوك ،اجرا ميشود در اين سيستم ها كلاف بندي مناسب در انتها ي فوقاني ديوارها ضرور ي است

مزاياي سيستم :

1- سهولت شكل دهي به پانل ها

 2- ضخامت نسبتا كمتر ديوارهاي خارجي در مقايسه با ديوارهاي خارجي متداول

3- سهولت تامين مصالح مورد نياز در داخل كشور

4- عدم وجود محدوديت خاص در مورد پرداخت نهايي سطوح وتنوع در نما

5- پيوستگي بين كليه ديوارها وسقف ساختمان

6- سرعت وسهولت نصب و آماده سازي پانل ها براي بتن پاشي

7- اندك بودن اسيب ديدگي قطعات در حمل ونقل

معايب سيستم :

1-ديوار خارجي تمام شده نيز بر خلاف جداكننده هاي متداول در گروه ديوارهاي سنگين قرار ميگيرد

2- وجود محدوديت هاي جدي فصلي در اجرا

3- عدم امكان بازيافت مصالح واستفاده مجدد

4- تعدد نسبي ابزارهاي كمكي اجرا (دستگاه شات كريت ودوخت ميلگردها و...)

5- لازمه ارائه آموزش هاي تخصصي لازم براي اجرا ي بخش هاي مختلف

6- نقش تعيين كننده عوامل اجرا در دقت وكيفيت اجرا به ويژه در مورد بتن پاشي

7- سختي كنترل كيفيت خصوصا در مورد تعيين ضخامت پوشش هاي بتن روي ميلگردها

8- وجود خطر جذب اب ويخ بندان لايه بتني خارجي در مناطق سردسير

9- عدم امكان تعمير ياجايگزيني قطعات

10- سختي ودر بعضي موارد عدم وجود امكان دسترسي به تاسيسات مكانيكي وبرقي در حالت اجراي توكار مدارها

11- عملكرد ضعيف در مناطقي كه تغييرات  دماي روزانه وفصلي قابل ملاحظه است به خصوص زماني كه ضخامت لايه بتني خارجي اندك است .     

                                                                                                                                           مینا یاسائی

 

منابع ومآخذ

 www.poa-co.com/pagesread.asp                     

ghattan.com/index.php