شروع احداث پایانه اتوبوسرانی درون شهری

شروع احداث پایانه اتوبوسرانی درون شهری

به گزارش واحد عمران منطقه احداث پایانه اتوبوسرانی درون شهری در مساحتی حدود 10000 مترمربع در محل میدان امام علی (ع) آغاز گردید . مهندس خواجه پور مسئول واحد عمران هدف از اجرای این طرح را حل مشکلات ترافیکی میدان همافر بیان نمود که در حال حاضر خاکبرداری و تسطیح محل رو به اتمام است و اظهار امیدواری نمود تا چند ماهه آینده این طرح به بهره برداری برسد .

لازم به ذکر است هزینه انجام کار تا کنون مبلغی حدود 100.000.000 ریال اعلام گردیده است .

روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد