شروع عملیات اجرایی پروژه روکش آسفالت خیابان پژوهش

شروع عملیات اجرایی پروژه روکش آسفالت خیابان پژوهش

عملیات اجرایی روکش آسفالت حدفاصل چهارراه پژوهش به پروژه تجاری سیتی سنتر ( خیابان پژوهش ) آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات اجرایی روکش آسفالت حدفاصل چهارراه پژوهش به پروژه تجاری سیتی سنتر ( خیابان پژوهش ) آغاز گردید. مهندس خواجه منصوری مدیر منطقه سه عملیات اجرائی پروژه فوق الذکر را ازمحل اعتبارات معاونت فنی و عمرانی و همکاری شهرداری منطقه سه عنوان نموده است .

                                                             روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد