شروع عملیات اجرایی پروژه پیاده روسازی بلوار دانشگاه

شروع عملیات اجرایی پروژه پیاده روسازی بلوار دانشگاه

به گزارش اداره فنی و عمرانی منطقه عملیات پیاده روسازی بلوار دانشگاه( حدفاصل میدان جانباز تا چهارراه پژوهش ) آغاز گردید .

مهندس خواجه پور رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه بودجه سالجاری این پروژه را 1.000.000.000 ریال اعلام نمود .

خواجه پور هدف از اجرای این طرح را بهبود عبور و مرور عابرین پیاده ، جلوگیری از خشک شدن درختان کهنسال واقع در بلوار و در نهایت زیباسازی محیط شهری بیان کرد.

شایان ذکر است اقداماتی که در خصوص اجرای این طرح صورت می گیرد شامل : تخریب سنگ جدول و آسفالت فرسوده ، احداث جوی ، نصب سنگ جدول ، جابجایی تاسیسات و ایجاد مسیر عبور عابرین پیاده و دوچرخه سواران می باشد.  

                                                          روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد