شروع عملیات آسفالت در سطح منطقه سه ....

شروع عملیات آسفالت در سطح منطقه سه ....

به گزارش واحد عمران منطقه عملیات آسفالت در سطح منطقه سه شروع شد .

در این مرحله از عملیات آسفالت که از ابتدای اردیبهشت سالجاری آغاز گردیده است و تا پایان ماه ادامه دارد در نظر است حدود 50 هزار مترمربع از معابر سطح منطقه که قبلا زیرسازی آنها انجام شده  آسفالت گردد .

مهندس خواجه پور مسئول واحد عمران منطقه میزان انجام کار را تا کنون 20 هزار مترمربع اعلام نمود . ایشان اظهار داشت تلاش دارند  تا پایان اردیبهشت 30 هزار مترمربع دیگر از معابر آسفالت گردد .

روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد