شروع عملیات مرمت و بهسازی پارک تلاش


موقعیت : بلوار شهید قندی ، پشت سینما تک ، جنب خیابان خرد و تلاش 

کارفرما : شهرداری منطقه سه

هدف : مرمت فضای سبز جهت رفاه حال شهروندان

پیمانکار : به صورت امانی

مساحت کار انجام شده : 10.000 مترمربع

مشخصات فنی : خاکبرداری ، تهیه و پخش خاک مناسب ، شفته ریزی

تاریخ شروع : 91/12/01

تاریخ پایان : در حال اجرا

هزینه انجام کار تا کنون : 100.000.000 ریال