شروع عملیات پروژه پارک کوی اساتید

شروع عملیات پروژه پارک کوی اساتید

عملیات احداث پارک درون محله ای کوی اساتید آغاز شد. 

به گزارش رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه ،  عملیات احداث پارک درون محله ای کوی اساتید واقع در حد فاصل بلوار دانشگاه و خیابان استاد احمد آرام در مساحتی حدود 10000 مترمربع آغاز گردید .

مهندس خواجه پور هزینه برآورد شده جهت اتمام این پروژه را 6.000.000.000 ریال اعلام نمود که در بودجه سالجاری مبلغ 1.500.000.000 ریال جهت این پروژه اختصاص داده شد.

وی اضافه نمود تا کنون مبلغی بالغ بر 100.000.000 ریال هزینه گردیده است .

لازم به ذکر است اقداماتی که تا کنون انجام گرفته است شامل : پیاده کردن نقشه ، پی کنی ، شفته ریزی و خاکبرداری قسمتی از پارک می باشد .

                                                                        روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد