شهردار یزد در حکمی حسن منصوری جعفری را به عنوان سرپرست منطقه سه شهرداری منصوب نمود

شهردار یزد در حکمی حسن منصوری جعفری را به عنوان سرپرست منطقه سه شهرداری منصوب نمود

به گزارش روابط عمومی – جمال الدین عزیزی، طی حکمی حسن منصوری جعفری را به عنوان سرپرست منطقه سه شهرداری یزد منصوب نمود. شهردار شهر جهانی یزد در این ابلاغ آورده است: جایگاه متمایز یزد پس از ثبت جهانی در گروی نگرش نوین و متفاوت ما نسبت به مقوله مدیریت شهری است و حفظ این میراث سترگ مستلزم حُسن تدبیر کارگزاران در بهره گیری از ظرفیت ها، مسئولیت پذیری برای رفع کاستی ها و تلاش برای ساخت شهر الگوی ایرانی اسلامی است. لذا با استعانت از خداوند متعال و نظر به شایستگی و تجربیات جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست منطقه سه شهرداری یزد منصوب می شوید. امید است در پرتو عنایات الهی و با بهره گیری از دانش اندوخته سازمانی و تجربه و تخصص سرمایه های انسانی و نیز فناوری های نوین در جهت برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسریع در خدمت رسانی و توسعه عمرانی و فرهنگی با اهتمام ویژه برای تحقق اهداف و پیشبرد امور موفق و مؤید باشید.