صرف هزینه ای بالغ بر 700.000.000 ریال جهت عملیات حفر چاه جذبی

صرف هزینه ای بالغ بر 700.000.000 ریال جهت عملیات حفر چاه جذبی

به گزارش واحد عمران منطقه ، از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد 30 حلقه چاه جذبی با هزینه ای بالغ بر 700.000.000 ریال در سطح منطقه سه حفر گردیده است .

مهندس خواجه پور اظهار داشت بیشترین میزان کار انجام شده از ابتدای زمستان سال جاری و با شروع بارندگی ها بوده و تا کنون بیشترین درخواستهای مردمی انجام گرفته و هنوز هم ادامه دارد .

روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد