عـملیات حـصارکشی در سطح منطقه سـه

عـملیات حـصارکشی در سطح منطقه سـه

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، در ادامه عملیات عمرانی حصارکشی زمین های فاقد حصار در سطح منطقه سه ، حصارکشی زمین های فاقد حصار واقع در میدان امام موسی صدرانجام گردید. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه با اعلام این خبر افزود: تمام زمینهای فاقد حصار و مجهول المالک در سطح منطقه مخصوصاٌ تقاطع ها و میادین با هدف جلوگیری از تخلیه غیر مجاز نخاله های ساختمانی و همچنین جلوگیری از بروز آلودگی های زیست محیطی و مشکلات بهداشتی و زیباسازی منظر شهری ودر جهت رفاه حال شهروندان و جلب رضایت مندی آنان انجام خواهد شد.