عـملیات حـصارکشی در سطح منطقه سـه

عـملیات حـصارکشی در سطح منطقه سـه

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، در ادامه عملیات عمرانی حصارکشی زمین های مجهول المالک در سطح منطقه سه ، زمین های فاقد حصار کوچه چهل وسوم بلوارآیت ا... خامنه ای حصارکشی گردید. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه با اعلام این خبر افزود: در راستای زیباسازی و ساماندهی اراضی فاقد حصاروهمچنین جلوگیری از تخلیه غیر مجاز نخاله های ساختمانی و بروزآلودگی های زیست محیطی و مشکلات بهداشتی ودر جهت رفاه حال شهروندان و جلب رضایت مندی آنان ، حصارکشی تمام زمینهای فاقد حصار و مجهول المالک در سطح منطقه در دستور کارواحد عمران قرارگرفته است .