عـملیات حفرچاههای جذبی در سطح منطقه سـه

عـملیات حفرچاههای جذبی در سطح منطقه سـه

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات عمرانی حفرچاههای جذبی در سطح منطقه درحال انجام می باشد . سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه هدف از حفر چاههای جذبی در منطقه را دفع آبهای سطحی ، جلوگیری از آب گرفتگی وتخریب ساختمانهای قدیمی بیان نمود. وی اظهار داشت از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 20 حلقه چاه جذبی در قالب قرارداد درسطح معابرمنطقه سه حفر شده است.