عملیات اجرائی ادامه بلوار شهید قندی

عملیات اجرائی ادامه بلوار شهید قندی

عملیات اجرائی فاز یک ادامه بلوار شهید قندی آغاز گردید

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات اجرائی فاز یک ادامه بلوار شهید قندی حدفاصل تقاطع بلوار شهید سامعی و بلوار شهید جعفر زاده با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال درحال انجام می باشد. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه انجام این پروژه را بطول تقریبی 3 کیلومتر و عرض 45 متر وهمچنین محل تامین هزینه را از اعتبارات عمرانی منطقه عنوان نمود . طی بازدیدی که به همین منظور توسط مدیرو با همراهی رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه سه انجام شد محمدرضا حفیظی مدیر منطقه ضمن تشکر از تلاش کلیه همکاران سرعت عمل و دقت را از شاخصه های فعالیتهای عمرانی منطقه عنوان وخواستار تسریع در اجرا و تکمیل پروژه مذکور شد. رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه مراحل انجام این پروژه را شامل خاکبرداری ، نصب شش ردیف سنگ جدول ، زیرسازی و آسفالت این بلوار در دو باند رفت وبرگشت برشمرد .وی هدف از اجرای این پروژه را تسهیل درعبور ومرورشهروندان عنوان و اظهار داشت جهت اجرا وتکمیل فازدو این پروژه نیزاعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال لازم است که در بودجه سال آینده پیش بینی گردیده است .