عملیات اجرائی آسفالت باند شرقی بلوار فردوسی

عملیات اجرائی آسفالت باند شرقی بلوار فردوسی

عملیات اجرائی آسفالت باند شرقی بلوار فردوسی انجام شد

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات اجرائی آسفالت باند شرقی بلوار فردوسی حدفاصل میدان حضرت قاسم(ع) تا بلوارامیرکبیربه پایان رسید.سیدمهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه مساحت زیرسازی وآسفالت این بلوار را حدود 3000 مترمربع و تامین هزینه انجام این عملیات را ازمحل اعتبارات منطقه و صرف هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون ریال عنوان نمود. ایشان عملیات اجرائی این پروژه را شامل جمع آوری آسفالت و سنگ جدولهای فرسوده با قدمت بیش از20 سال برشمرد. وی ضمن تقدیر وتشکر ازصبر و همراهی مردم منطقه، اظهار امیدواری نمود زیرسازی وآسفالت باند غربی بلوار وهمچنین اطراف میدان قاسم (ع ) در آینده ای نزدیک انجام شود. لازم به ذکراست آسفالت بلوار مذکور توسط سازمان عمران وبازآفرینی فضاهای شهری انجام شده است .