عملیات اجرائی روکش آسفالت ضلع شمالی موزه دفاع مقدس

عملیات اجرائی روکش آسفالت ضلع شمالی موزه دفاع مقدس

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات اجرائی روکش آسفالت ضلع شمالی موزه دفاع مقدس انجام گردید .سیدمهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه انجام عملیات اجرائی این پروژه را به مساحت حدود 5 هزارمترمربع و تامین هزینه انجام این عملیات را ازمحل اعتبارات منطقه عنوان نمود. وی عملیات اجرائی این پروژه را شامل تخریب وجمع آوری سنگ جدولهای فرسوده و اجرای سنگ جدول وروکش آسفالت  برشمرد.ضمناً شایان ذکراست ضمن هماهنگی با معاونت حمل ونقل و ترافیک مقررگردید نسبت به خط کشی مسیرو نصب علائم ترافیکی اقدام گردد.