عملیات اجرائی ساماندهی بلوار آیت ا... خامنه ای

عملیات اجرائی ساماندهی بلوار آیت ا... خامنه ای

تکمیل عملیات اجرائی ساماندهی بلوار آیت ا... خامنه ای آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، تکمیل عملیات اجرائی ساماندهی بلوار آیت ا... خامنه ای حدفاصل میدان امام علی (ع ) تا بلوار جدید الاحداث گندم بار با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال درحال انجام می باشد. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه انجام این پروژه را بطول تقریبی 3 کیلومتر و عرض 5 متر وهمچنین محل تامین هزینه را از اعتبارات عمرانی منطقه عنوان نمود . طی بازدیدی که به همین منظور توسط مدیرو با همراهی رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه سه انجام شد محمدرضا حفیظی مدیر منطقه ضمن تشکر از تلاش کلیه همکاران سرعت عمل و دقت را از شاخصه های فعالیتهای عمرانی منطقه عنوان وخواستار تسریع در اجرا و تکمیل پروژه مذکور شد. رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه مراحل انجام این پروژه را شامل عملیات تخریب و جمع آوری سنگ جدول ها ، موزائیک وآسفالت های فرسوده در مسیروانجام پیاده رو سازی شامل شفته ریزی ،تهیه وپخش شن نقلی ، کف پوش بتنی وموزائیک استاندارد برشمرد و هدف از اجرای این پروژه را تسهیل عبور ومرور وبهبود محیط شهری و ایمنی شهروندان عنوان نمود.