عملیات اجرائی پارک امام هادی (ع )

عملیات اجرائی پارک امام هادی (ع )

عملیات اجرائی  پارک امام هادی (ع ) شهرک فجر فرهنگیان آغاز شد .

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات اجرائی احداث پارک امام هادی (ع ) واقع در شهرک فجر فرهنگیان با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون ریال آغاز شد. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه محل تامین هزینه انجام عملیات اجرائی پروژه مذکور را از اعتبارات عمرانی منطقه و عملیات انجام این پروژه را شامل خاکبرداری ، شفته ریزی ، نصب سنگ جدول وفرش کف باموزائیک استانداردو... عنوان نمود. میرباقری هدف از اجرای این پروژه را توسعه فضای سبز شهری وایجاد فضاهای تفریحی و ورزشی برای شهروندان بیان کرد واظهار داشت توسط سازمان سيما ، منظر و فضاي سبز شهري ست ورزشی و وسایل بازی کودکان نیزدراین پارک نصب خواهد شد تافضایی برای بازی وسرگرمی کودکان ایجادگردد. شایان ذکراست توسعه پارک مذکور در فازهای مختلف پیش بینی شده که با تأمین اعتبار لازم وانعقاد قرارداد در دستور کارواحد عمران قرار گرفته است.