عملیات اجرائی پیاده رو سازی بلوار شهدای گمنام

عملیات اجرائی پیاده رو سازی بلوار شهدای گمنام

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات پیاده رو سازی بلوار شهدای گمنام حدفاصل میدان عالم تا بانک ملی دانشگاه آزاد درحال انجام می باشد.سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه مساحت انجام این پروژه را 900 متر مربع و محل تامین هزینه را از اعتبارات عمرانی منطقه عنوان نمود.رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه مراحل انجام این پروژه را شامل خاکبرداری ، شفته ریزی با خاک محل،تهیه وپخش شن نقلی ، کف پوش بتنی وموزائیک استاندارد برشمرد. شایان ذکر است در جهت توسعه فضای سبز منطقه درطول این مسیر تعدادی جزیره نیزبه عنوان فضای سبز پیش بینی و ساماندهی گردیده و مقرر شد ضمن هماهنگی با سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری نسبت به کاشت درختان اقدام گردد. وی هدف از اجرای این پروژه را تسهیل عبور ومرور وبهبود محیط شهری و ایمنی شهروندان عنوان نمود واظهار امیدواری نمود تعدادی از بلوارها و خیابانهایی که پیاده رو آن ها جهت رفت وآمد عابرین کیفیت خوبی ندارند نیز در برنامه کاری واحد عمران قرارگیرد.