عملیات اجرائی پیاده رو سازی نوار سبز بلوار سعادت

عملیات اجرائی پیاده رو سازی نوار سبز بلوار سعادت

عملیات اجرائی پیاده رو سازی نوارسبز بلوار سعادت شهرک رزمندگان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات پیاده رو سازی نوار سبزبلوارسعادت شهرک رزمندگان آغاز ودرحال انجام می باشد. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه با اعلام این خبرافزود: انجام این پروژه بطول تقریبی یک کیلومتر و عرض سه متر با چهار ردیف سنگ جدول ازابتدای میدان علامه امینی فاز یک شهرک رزمندگان آغاز و تا فاز سوم این شهرک ادامه دارد. وی محل تامین هزینه را از اعتبارات عمرانی منطقه عنوان واظهار داشت : این پروژه که با هدف تسهیل درعبورومرور شهروندان ،ايجاد بستری مناسب جهت تردد روشندلان درمعابرسطح شهروساماندهی وزیباسازی معابردرحال انجام است شامل عملیات تخریب و خاکبرداری ،مرمت وتعویض سنگ جدول های فرسوده وانجام پیاده رو سازی شامل شفته ریزی ،تهیه وپخش شن نقلی ، کف پوش بتنی وموزائیک استاندارد می باشد.