عملیات جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر مجتمع مسکونی شهید احمدی روشن

عملیات جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر مجتمع مسکونی شهید احمدی روشن


عملیات جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر مجتمع مسکونی شهید احمدی روشن

به گزارش روابط عمومی منطقه سه عملیات اجرائی جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابراصلی مجتمع شهید احمدی روشن آغاز و در حال انجام می باشد. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه با اعلام این خبر افزود: هزینه انجام این عملیات که درمساحت بیش ازهفت هزار متر مربع و با صرف اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال انجام شده ازمحل اعتبارات عمرانی منطقه سه تامین گردیده است. میرباقری انجام عملیات زیرسازی و آسفالت معابر اصلی این شهرک را با توجه به دسترسی های مناسب از دو سمت بلوار شهید صیاد شیرازی و بلوار ابن سینا باعث آسانتر شدن عبور و مرور ساکنین این مجتمع شده است از خواسته های اهالی وساکنین این مجتمع دانست. وی هدف از اجرای عملیات مذکور را استاندارد سازی معابر و ایجاد بستر مناسب جهت عبور و مرور شهروندان عنوان کرد و اظهارامیدواری نمود با پیگیری های انجام شده این پروژه در ابتدای مهرماه سال جاری به بهره برداری برسد.