عملیات زیرسازی وآسفالت خیابان فروغ

عملیات زیرسازی وآسفالت خیابان فروغ

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، در ادامه عملیات عمرانی زیرسازی وآسفالت معابر سطح منطقه سه ، عملیات اجرائی زیرسازی ، آسفالت و نصب سنگ جدول کوچه بیست ونهم خیابان فروغ قاسم آباد ومعابر فرعی این خیابان انجام ومورد بهره برداری قرار گرفت. سید مهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه با اعلام این خبر افزود: مراحل انجام عملیات این پروژه که در مساحتی بالغ بر10هزار متر مربع انجام گردیده شامل تخریب و خاکبرداری ، نصب سنگ جدول ،زیرسازی وآسفالت می باشد که هزینه انجام این عملیات نیز ازمحل اعتبارات عمرانی منطقه سه تامین گردیده است .وی همچنین اظهار داشت : درراستای استاندارد سازی معابروایجاد بسترمناسب جهت عبورومرورشهروندان جدولگذاری ، زیرسازی وآسفالت معابر منطقه دراولویت فعالیتهای مهم عمرانی منطقه قرارگرفته است.