عملیات زیـرسازی و آسفالت بلـوار ابن سینا

عملیات زیـرسازی و آسفالت بلـوار ابن سینا

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، عملیات اجرائی زیرسازی و آسفالت بلوار ابن سینا انجام و مورد بهره برداری قرارگرفت. سیدمهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه با اعلام این خبر افزود : مراحل انجام عملیات پروژه مذکور شامل خاکبرداری ، زیرسازی وآسفالت ومساحت انجام این عملیات شش هزار متر مربع و هزینه انجام آن ازمحل اعتبارات منطقه سه تامین گردیده است .وی همچین اظهارداشت : درسال جاری جدولگذاری ، زیرسازی وآسفالت درراستای استاندارد سازی معابروایجاد بستر مناسب جهت عبور ومرور  شهروندان دراولویت فعالیتهای مهم عمرانی منطقه قرارگرفته است.