عملیات زیـرسازی و آسفالت معابر سطح منطقه

عملیات زیـرسازی و آسفالت معابر سطح منطقه

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، درادامه عملیات اجرائی زیرسازی و آسفالت معابرسطح منطقه ، عملیات اجرائی زیرسازی و آسفالت معابراصلی و فرعی بلوار آیت ا... خامنه ای و قاسم آباد انجام ومورد بهره برداری قرارگرفت. سیدمهدی میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه با اعلام این خبر افزود : مراحل انجام عملیات این پروژه که در مساحتی بالغ بر20 هزار متر مربع انجام گردیده شامل تخریب وجمع آوری آسفالت فرسوده ، خاکبرداری ، زیرسازی وآسفالت می باشد که هزینه انجام این عملیات نیز ازمحل اعتبارات عمرانی منطقه سه تامین گردیده است .وی هدف از اجرای عملیات مذکور را استاندارد سازی معابروایجاد بستر مناسب جهت عبور ومرور  شهروندان عنوان و ازانجام عملیات روکش آسفالت خیابان های اطلسی ، بلوارفلسطین ،اطراف میدان کاج، باند شرقی بلوار آیت ا... خامنه ای و امیرکبیر در آینده نزدیک خبر داد.