عملیات عمرانی روکش آسفالت بلوار جوان

عملیات عمرانی روکش آسفالت بلوار جوان


عملیات عمرانی روکش آسفالت بلوار جوان

به گزارش روابط عمومی منطقه سه شهرداری و به نقل از الهیاری مدیر منطقه ۳ عملیات عمرانی روکش آسفالت بلوار جوان در حال انجام می باشد.

الهیاری گفت: فعالیت های پروژه های عمرانی نیمه تمام اولویت کاری در سالجاری می باشد و در حال حاضر عملیات آسفالت بلوار جوان شامل جمع آوری آسفالت ، زیر سازی، اجرای لایه بیس و روکش آسفالت آغاز شده ودر حال حاضر فعال می باشد.

میرباقری مسئول عمران منطقه گفت :این پروژه با طول800متر وعرض13متر وباهزینه ای بالغ بر ده میلیارد ریال توسط سازمان همیاری شهرداریها در حال انجام می باشد.