عملیات گستره خاکبرداری و زیرسازی معابر در سطح منطقه

عملیات گستره خاکبرداری و زیرسازی معابر در سطح منطقه

به گزارش واحد عمران منطقه ، از سه ماهه گدشته تا کنون بالغ بر 100.000 مترمربع از معابر سطح منطقه جهت عملیات آسفالت ، خاکبرداری و زیرسازی گردیده است . که از این متراژ حدود 32000 مترمربع آن تا کنون آسفالت شده و مابقی در دست اقدام می باشد . لازم به ذکر است حدود 2500 مترطول از معابر فوق نیز جدول گذاری گردیده است .

به گفته مهندس خواجه پور مسئول واحد عمران هزینه ای بالغ بر 6.000.000.000 ریال از سه ماهه گذشته تا کنون صرف عملیات زیرسازی ، خاکبرداری و آسفالت معابر سطح منطقه گردیده است .

(روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)