فضای سبز قاسم آباد


نام پروژه : احداث و تکمیل فضای سبز قاسم آباد

موقعیت پروژه : شهرک دانشگاه ، بلوار فردوسی ، جنب شهرداری منطقه سه

کارفرما : شهرداری منطقه سه

پیمانکار : شرکت پردیس بهین ساز

مساحت کار انجام شده : 5250 مترمربع

مشخصات فنی پروژه : نصب سنگ جدول تراورتن 6 سانتی ، فرش موزائیک ، تهیه خاک زارعی ، نصب چراغ پانل خورشیدی ، احداث پارکینگ ، نهال کاری و درختکاری از انواع گونه ها

تاریخ شروع : 1389/11/10

تاریخ پایان : 1390/05/20

هزینه انجام کار : 1.300.000.000 ریال

اقدامات انجام گرفته :

نصب سنگ جدول تراورتن 6 سانتی به ابعاد 50 *30                    850 مترطول

فرش موزائیک                                                                    2800 مترمربع

خاک زراعی                                                                      21250 مترمکعب

نصب چراغ پانل خورشیدی                                                     45 دستگاه

احداث پارکینگ با ورق 360                                                  upvc مترمربع

نهال کاری و درختکاری از انواع گونه ها