قسمتی از اقدامات امور اداری در سال 91


اجرای طرح تکریم ارباب رجوع

-         نصب تابلو راهنما و ساخت کتابخانه

-         افزایش ساعت کاری در ایام پایانی سال

-         پاسخ به درخواستهای مردمی از طریق سامانه 137

-         به روز رسانی پورتال منطقه جهت درج اخبار  

برگزاری مراسمات

-         زیارت هفتگی عاشورا

-         برپائی جشنها و اعیاد

-         مراسم عزاداری و روضه خوانی

-         تقدیر و تشکر از پرسنل با توجه به مناسبتهای مختلف ( روز زن ، کارگر ، کارمند و ...)

-         برگزاری نمایشگاه

 ساماندهی بایگانی

-         بروز رسانی و ساماندهی پرونده های بایگانی

-         تکمیل بایگانی ریلی