قلع و قمع مستحدثات احداثی واقع در بلوار جانباز خیابان هجرت توسط منطقه سه شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، کارگروه پیشگیری و رسیدگی به عملیات ساختمانی منطقه سه در راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز بدون پروانه که بر خلاف ضوابط فنی و شهرسازی ساخته شده بود ، برابر ضوابط مبادرت به اخذ رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری جهت قلع و قمع مستحدثات احداثی در سه طبقه نمود و حکم مربوطه را با حضور مامورین انتظامی و اجرائیات منطقه به مرحله اجرا درآورد . مهندس  احمد خواجه منصوری مدیر منطقه سه اعلام نمود رأی قطعی کمیسیون ماده صد در تاریخ94/01/25توسط مامورین اجرائیات منطقه اجرا گردید. مدیر منطقه سه شهرداری یزد با اعلام آمادگی شهرداری جهت صدور پروانه، از شهروندان خواست قبل از هرگونه ساخت و ساز بر روی ملک خود، با مراجعه  به شهرداری مجوز ساخت و ساز دریافت نمایند.شایان ذکر اینکه تخریب ساختمان مذکور، دومین اجرای رأی تخریب کمیسیون ماده صد توسط عوامل اجرایی منطقه در سال جدید بوده است .

                                 ( روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)