محمدرضا حفیظی به عنوان مدیر منطقه سه یزد منصوب گردید

محمدرضا حفیظی به عنوان مدیر منطقه سه یزد منصوب گردید

شهردار یزد طی حکمی محمدرضا حفیظی را به عنوان مدیرمنطقه سه منصوب کرد.

مهدی جمالی نژاد دراین حکم آورده است شخصیت و جایگاه متمایز شهریزد در گرو نگرش جدید و متفاوت ما نسبت به مقوله مدیریت شهری خواهد بود . امید است در پرتوعنایات الهی و با تکیه بر اصول و روحیه مدیریت جهادی ، تلاش شبانه روزی و بهره گیری از دانش اندوخته سازمانی و تجربه و تخصص سرمایه های انسانی و نیز با اهتمام ویژه برای تحقق اهداف و پیشبرد امور در جهت ارتقای سطح خدمت رسانی به مردم شریف یزد موفق و پیروز باشید. لازم به ذکر است محمدرضا حفیظی پیش از این مسئولیت هایی چون حراست شهرداری یزد، مدیر عامل آتش نشانی یزد ، شهردارمیبد ، شهردار زارچ و شهرداری منطقه دو یزد را به عهده داشته است .