مراسم گرامیداشت روز ملی هوای پاک با حضور مدیران شهرداری یزد درمنطقه3 برگزار شد.

مراسم گرامیداشت روز ملی هوای پاک با حضور مدیران شهرداری یزد درمنطقه3 برگزار شد.