مراسم یادواره شهدای محله قاسم آباد با همکاری منطقه 3 شهرداری

مراسم یادواره شهدای محله قاسم آباد با همکاری منطقه 3 شهرداری


مراسم یادواره شهدای محله قاسم آباد با همکاری منطقه 3 شهرداری