مرمت آسفالت بلوار شهید قندی

مرمت آسفالت بلوار شهید قندی

 عملیات اجرایی پروژه مرمت آسفالت بلوار شهید قندی آغاز گردید .

به گزارش واحد عمران منطقه سه ، عملیات اجرایی مرمت آسفالت شامل جمع آوری آسفالت ، زیرسازی و آسفالت مجدد بلوار شهید قندی حدفاصل میدان اطلسی به سمت میدان ریاضی از سوی معاونت عمرانی شهرداری یزد در دستور کار اقدام قرارگرفت .ابویی تصریح کرد با توجه به فرسودگی آسفالت مسیر مذکور وضرورت مرمت آسفالت مراتب با هماهنگی لازم در دستور کار اجرایی قرارگرفت .وی در پایان هزینه اجرایی پروژه را از محل اعتبارات معاونت عمرانی در سطح منطقه سه عنوان نمود.

                                                           روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد