مقابله جدی با ساخت و سازهای غیر‌مجاز در منطقه

مقابله جدی با ساخت و سازهای غیر‌مجاز در منطقه

واحد اجرائیات منطقه سه در راستای مقابله جدی با ساخت و سازهای غیر‌مجاز دریک اقدام به موقع عملیات ساخت وساز آپارتمان مسکونی را تعطیل نمود.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه ، در ادامه جلوگیری و مقابله با ساخت وسازهای غیر مجاز در منطقه ودر راستای برخورد قانونی با ساخت و ساز بدون پروانه و عدم رعایت ضوابط فنی و شهرسازی ، عملیات ساخت وساز آپارتمان مسکونی واقع در صفائیه ، خیابان ششم اطلسی با جمع آوری مصالح ، تیرچه بلوک وکلیه ابزارکار در بدو شروع عملیات ساخت وساز توسط عوامل اجرائیات تعطیل گردید. محمد علی دهقان مسئول واحد اجرائیات منطقه با اعلام این خبر افزود: با هدف مقابله وجلوگیری از رشد بی رویه ساخت و سازهای غیر‌مجاز، واحد اجرائیات منطقه به طور مستمر و شبانه‌روزی به صورت محسوس و نامحسوس در سطح منطقه گشت‌زنی نموده و با مشاهده تخلفات ساختمانی، اقدامات قانونی برای جلوگیری از فعالیت آنها را اعمال می نماید. وی این اقدام را گامی موثر و بازدارنده درجهت جلوگیری از ساخت وسازهای غیر قانونی دانست .