ملاقات رئیس کتابخانه های شهرستان یزد با مدیر منطقه سه

ملاقات رئیس کتابخانه های شهرستان یزد با مدیر منطقه سه

رئیس اداره کتابخانه های شهرستان یزد و مسئول کتابخانه پارک آزادگان با حضور در محل شهرداری منطقه از خدمات مدیر منطقه سه تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه، رئیس اداره کتابخانه های شهرستان یزد و مسئول کتابخانه پارک آزادگان با حضور در محل شهرداری منطقه از خدمات مدیر منطقه سه در خصوص ساماندهی پیاده روسازی پارک آزادگان تقدیر و تشکر بعمل آوردند. بنا بر اعلام ابوئی رئیس عمران منطقه، ساماندهی پیاده روسازی پارک آزادگان تا کنون با هزینه ای بالغ بر 5.000.000.000  ریال از محل اعتبارات عمرانی منطقه سه صورت گرفته است.

شایان ذکر است در پایان جلسه خواجه منصوری مدیر منطقه، از فعالیتهای اداره کتابخانه های شهرستان یزد در راستای ارائه خدمات ارزنده به جوانان در عرصه فرهنگ کتابخوانی تقدیر و تشکر بعمل آورد و اظهار امیدواری کرد که در سایه تعاملات سازنده دو نهاد مردمی، نسبت به ایفای شعائر فرهنگی برای شهروندان گامهای موثری برداشته شود.