منطقه سه شهرداری برای عید نوروز آماده می شود

منطقه سه شهرداری برای عید نوروز آماده می شود

سومین نشست جهت آماده سازی منطقه3 جهت نوروز 99 در دفتر مدیر منطقه برگزار گردید . دراین نشست که باحضور منصوری مدیر منطقه معاونین وکارشناسان بود ، حسین صالحیان معاون خدمات شهری ضمن بیان اهمیت توجه به ایام نوروز و لزوم آمادگی برای میزبانی و توجه به محل استقرار میهمانان گفت امسال با رویکرد نوآوری و خلاقیت در زیباسازی شهری و توجه به ایجاد نوروزگاه کارها به سمتی هدایت خواهد شد که علاوه بر توجه به مسافرین ،همشهریان نیز بیشترین استفاده را از اقدامات صورت گرفته داشته باشند .همچنین در ادامه به موضوعاتی از قبیل فراخوان سفره هفت سین ،شکل ومحل استقرارکانکس راهنمای مسافرین،فضا سازی مناسب رودیهای شهرو همچنین افزایش تابلوهای راهنمای مسافرین اشاره گردید