منطقه سه شهرداری یزد در روز هوای پاک میزبان دانش آموزان شد.

منطقه سه شهرداری یزد در روز هوای پاک میزبان دانش آموزان شد.

همزمان با 29 دی ماه، مراسم روز هوای پاک با حضور جمعی از دانش اموزان در منطقه سه  شهرداری یزد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی منطقه سه، همزمان با 29 دی ماه، مراسم روز هوای پاک با حضور جمعی از دانش آموزان در منطقه سه شهرداری یزد برگزار گردید. در این مراسم که جمعی از مسئولین منطقه نیز حضور داشتند، در خصوص راهکارهای جلوگیری از آلودگی هوا و ترویج رفتارهای صحیح در راستای رعایت قوانین شهروندی کودکان مطالبی بیان گردید. در پایان از دانش آموزان شرکت کننده در مراسم پذیرایی بعمل آمد.