مهندس احمد خواجه منصوری به عنوان سرپرست منطقه سه منصوب گردید .

مهندس احمد خواجه منصوری به عنوان سرپرست منطقه سه منصوب گردید .

به گزارش روابط عمومی منطقه سه  ، طی حکمی از سوی شهردار یزد ، مهندس احمد خواجه منصوری به سمت سرپرست منطقه سه منصوب گردید .  این مراسم که با حضور معاونت اداری ومالی شهرداری  ،مهندس کشفی پور مدیر اسبق منطقه و تنی چند ازمسئولین تشکیل شد ضمن تبریک به مهندس خواجه منصوری از زحمات مهندس کشفی پور مدیریت اسبق  منطقه تقدیر و تشکر گردید.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        ( روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)