نشست رئیس اداری مالی شهرداری منطقه 3 ومدیرآموزش وپرورش ناحیه یک یزد

نشست رئیس اداری مالی شهرداری منطقه 3 ومدیرآموزش وپرورش ناحیه یک یزد

بمنظور تعامل بیشتر بین شهرداری وآموزش وپرورش ، اولین نشست با حضور رئیس امور اداری ومالی شهرداری منطقه 3 ومدیرآموزش وپرورش ناحیه یک انجام وضمن قدردانی از خدمات شهرداری منطقه سه ، در خصوص برنامه ریزی در جهت جمع آوری زباله های مدارس هماهنگی لازم بعمل آمد .

در این جلسه همچنین از شهردار منطقه و واحد عمران در خصوص تعامل و همکاری که دررفع مشکلات مدارس در زمان بازگشایی داشتند تقدیر و تشکر گردید .

(روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)