هزینه هشت میلیارد ریالی جهت آسفالت در منطقه سه شهرداری یزد

هزینه هشت میلیارد ریالی جهت آسفالت در منطقه سه شهرداری یزد

تا کنون مبلغ هشت میلیارد ریال جهت آسفالت ، زیرسازی ، نصب سنگ جدول

در سطح منطقه سه هزینه گردیده است .

مهندس کشفی پور ، مدیر منطقه سه شهرداری یزد اعلام نمود در ادامه آسفالت معابر منطقه از یک ماه گذشته تا کنون در حدود 60000 مترمربع از خیابانهای اصلی و معابر فرعی (با احتساب خیابان قائم ) در سطح منطقه زیرسازی و آسفالت گردیده است .

رئیس اداره فنی و عمرانی از اتمام عملیات آسفالت خیابان اصلی اسکان به طول 650 مترمربع و عرض باند آسفالت 16 مترمربع ( حدود 10000 مترمربع آسفالت) با صرف هزینه ای بالغ بر 2.000.000.000 ریال خبر داد.

مهندس خواجه پور اعلام نمود زیرسازی ، نصب سنگ جدول و آسفالت خیابان پشت هتل کاروان و فرعی های منشعب از آن به طول 400 مترمربع و عرض باند آسفالت 20 مترمربع ( حدود 15000 مترمربع آسفالت) با صرف هزینه ای بالغ بر 3.000.000.000 ریال پایان یافته است .

وی خاطر نشان کرد به جز موارد فوق حدود 20000 مترمربع از معابر و خیابانهای دیگر سطح منطقه با هزینه ای بالغ بر 3.000.000.000 ریال در خرداد ماه سال جاری آسفالت گردیده است .

خواجه پور اظهار امیدواری نمود، این منطقه بتواند با همکاری مسئولین شهرداری هر چه سریعتر پاسخگوی درخواستهای مردمی جهت آسفالت و زیرسازی معابر باشد .  

( روابط عمومی منطقه سه شهرداری یزد)