همایش بسیج در هفته دولت ...

همایش بسیج در هفته دولت ...

به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان باهنر و رجائی ، همایشی از سوی سازمان بسیج ادارات  برگزار گردید . این همایش هفتم شهریور با حضور دشتی معاون سیاسی – امنیتی استاندار ، نیکونژاد فرمانده پایگاه و جمعی از خواهران و برادران بسیجی در سالن شهید صدوقی (ره) برگزار شد .

در این مراسم نیکونژاد ضمن خیرمقدم به مدعوین سخنانی در خصوص هفته دولت ابراز داشت و پس از آن معاون سیاسی – امنیتی استاندار سخنرانی نمود .

شایان ذکر است در این همایش تعدادی از بسیجیان عضو پایگاه مقاومت بسیج شهید صدوقی (ره) شهرداری و کارمندان   منطقه سه شرکت کردند .

در خاتمه با طرح مسابقه و اهداء جوایز به برندگان ، مراسم پایان یافت .